Veebiajaleht, mida saad teha ise
02/01/2014 - 00:00
Gerli Mets, Sindi linnavolikogu liige: Terviseamet ei luba Sindi lasteaia laiendamist esitatud kujul
sissejuhatus: 
Suve algusest alates on kirgi kütnud Sindi lasteaia teema. Pidevalt süüdistatakse Sindi linnavolikogu ja nüüdseks ka juba Sindis IRLi nimekirjas kandideerivaid inimesi, et nad on lasteaia laienemise vastu. See on inimesi desinformeeriv ja pahatahtlik vale. Sindi volikogu liikmed ei ole olnud kunagi vastu lasteaia laienemisele, vaid on kogu aeg rääkinud, et kõigile lastele on vaja lasteaia kohti. Algusest peale on olnud küsimus hoopis selles, kuidas ja mida teha, ning kas see on kõige optimaalsem lahendus. Loe edasi ...
tekst: 

Ja veel kord – me ei ole vastu lasteaia kohtade loomisele, vaid oleme väitnud, et koolimaja ei ole parim lahendus ning selleks investeeritav summa on ebamõistlik sellise lahenduse puhul.

 

Terviseamet pole siiani lubanudki koolimajja lasteaia ruume rajada

 

12. septembri Sindi linnavolikogu istungil küsisin, kas Terviseametile on esitatud kooskõlastamiseks projekt koolimajja lasteaia ruumide rajamiseks. Lasteaia direktor Viivi Palmissaar vastas, et kooskõlastus on olemas. Keegi teine sellele küsimusele ei vastanud.  Minu küsimuse ja sellele antud vastuse kohta on võimalik lugeda ka Sindi linnavolikogu istungi protokollist.

Väidetavalt oli kooskõlastus olemas, kuid asjade tegelikku seisu näitab see, et Sindi linnavalitsus saatis Sindi gümnaasiumi C-korpuse lasteaia kahe rühma rekonstrueerimise projekti kooskõlastamiseks Terviseameti Lääne talitusele alles neli päeva hiljem, 16. septembril. Seega oli volikogule lihtsalt labaselt valetatud. Terviseameti vastus saabus möödunud kolmapäeval, 16. oktoobril. Sellest nähtub, et Terviseamet ei kooskõlastanud antud projekti esitatud kujul.

See tähendab seda, et kõigi nende arutelude ajal, kui oli plaan hakata ehitama koolimaja ruumidesse lasteaia laiendust, ei olnud olemas kooskõlastust terviseametilt ning oma tegemata tööd varjas Sindi Linnavalitus volikogu eest. Seega sõltumata Sindi linnavolikogu otsusest, olla vastu lasteaia laiendamisele gümnaasiumihoone ruumidesse, ei oleks saanud alustada ehitustöödega ei siis ega saa ka praegu.

 

Linnavalitsus on kõik ettepanekud tagasi lükanud

 

Augustis pakkusin linnapeale välja ühe võimaliku kiire lahenduse, milleks oli toetada lastehoiu loomist Sindi linna. Oli olemas ka inimene, kes soovis hoidu avada, kuid linnapea Marko Šorin ei olnud sellest huvitatud. Teine välja pakutud idee, rajada moodullasteaed,  ei sobinud lasteaia direktorile Palmissaarele, kuna see ei pidavat sobima lasteaia miljööga. Olgu siinkohal öeldud, et moodullasteaed oleks koheselt ära lahendanud 2 rühma jao laste kohavajaduse ja seda tunduvalt odavamalt kui ca 200 000eurone investeering koolimajja. Lisaks olen tutvustanud lasteaia direktorile ja linnapeale ESF toetusmeedet, milleks on "Teenused tagamaks võrdseid võimalusi hõives osalemiseks". See meede on mõeldud neile piirkondadele, mis asuvad väljaspool suuremaid linnapiirkondi. Ka see variant ei sobinud ei linnapeale aga lasteaia direktorile.

Sindi linnapea ega lasteaia direktor ei ole ise ühtegi alternatiivi volikogule välja pakkunud, kuid väga usinalt on nad maha teinud kõik lahendused, mis aitaks kiirelt leevendada lasteaiakohtade probleemi. Kurb, et avalikult sõna võtvad inimesed valetavad ja lollitavad kohalikke elanikke ning lubavad asju, mis pole siiani kindlad. Õhku jääb küsimus, kas linnapea Šorin ja lasteaia direktor Palmissaar tegelikult soovivad, et lasteaia koha saaksid kõik lapsed või soovivad nad vaid valimiste eelset tähelepanu.

 

pilt: 
teema: