Veebiajaleht, mida saad teha ise
02/01/2014 - 00:00
Maavalitsus korraldab rahataotlejatele teabepäeva
sissejuhatus: 
Pärnu maavalitsus korraldab kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) kaudu raha taotleda soovijatele teabepäeva, mis toimub 12. septembril maavalitsuse 5. korruse saalis algusega kell 11. Loe edasi ...
tekst: 

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvooru eel toimuval teabepäeval tutvustatakse programmi sisu, taotlusvormi ja aruande täitmise nõudeid, räägitakse edukatest projektidest ning antakse praktilist nõu projekti koostamiseks. Näpunäiteid jagavad ning programmi tutvustavad Pärnu Maavalitsuse regionaalarengu peaspetsialist Riina Redlich, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse arenduskonsultant Tiina Loorand, Pärnumaa Ettevõtluse- ja Arenduskeskuse MTÜ-de konsultant Krista Habakukk. Oma edulugu jagab kuulajatega Merike Pikkmets MTÜdest Oidremaa Naisselts ja Mihkli Kihelkonna Kultuuriselts.

Kohaliku omaalgatuse programmi II vooru taotluste esitamise tähtaeg 1. oktoober.

Toetuse taotlemisel peab eesmärgiks olema kohalik areng ja piirkondade konkurentsivõime kasv kohalike elanike initsiatiivi, kogukonna kaasamise ja koostöö tugevdamise kaudu.

Taotluse võivad esitada avalikes huvides tegutsevad seltsingud (v.a linnapiirkondades), mittetulundusühingud ja sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel ja milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik.

Programmi valdkondadeks on kogukonnaliikmete koolitamine ja kohaliku arengu kavandamine; kohaliku ajaloopärandi ja traditsioonide väärtustamine ning kohaliku identiteedi ja sidususe tugevdamine; kohaliku elukeskkonna parandamine. Toetuse suurus ühele projektile on kuni 1 600 eurot. Projektidesse peab olema kaasatud taotlejapoolne omafinantseering või tema koostööpartnerite poolne kaasfinantseering vähemalt 10% ulatuses projekti kogumaksumusest.

Teabepäeval osalemine on tasuta, oluline on oma osavõtust registreerimine tel. 44 79 726 või e-posti aadressil riina.redlich@mv.parnu.ee

Eha Ristimets, Pärnu Maavalitsus kultuurinõunik

pilt: