Veebiajaleht, mida saad teha ise
02/01/2014 - 00:00
Selgunud on Pärnumaa 2012. aasta parimad õpetajad
sissejuhatus: 
Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja Pärnu Maavalitsuse ühine hariduspreemiate komisjon selgitas välja Pärnu maakonna (v.a Pärnu linn) 2012. aasta lasteaedade, üldhariduskoolide, kutseõppeasutuse parima juhi, õpetajad ja noorsootöötaja. Loe edasi ...
tekst: 

Aasta õpetajad on: Sindi Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja Nanni Kull, Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi inglise keele õpetaja Mare Lapp, Vändra Gümnaasiumi geograafiaõpetaja Riina Sikkal, Lindi Lasteaed-Algkooli pikapäevarühma kasvataja Ene Säde ja Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi saksa ja vene keele õpetaja Aili Vunk.

Aasta noor õpetaja on Pärnumaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja Priit Auväärt.

Aasta haridusjuht on Pärnumaa Kutsehariduskeskuse direktori asetäitja finants- ja haldusalal Elve Lääts.

Aastate õpetajad on: Paikuse Lasteaia Mesimumm õpetaja Anne Kaar, Uulu Põhikooli klassiõpetaja Sirje Kõresaar, Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi kauaaegne klassiõpetaja ja õpiabirühma õpetaja Helle-Mai Roosileht ning Häädemeeste Keskkooli loodusainete õpetaja Ülle Valgi.

Aasta õppematerjali looja on Paikuse Põhikooli klassiõpetaja Anne Kalmus ning aasta noorsootöötaja on Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi laulustuudio looja ja muusikaõpetaja Elon Miisna.

Vabariigi aasta õpetaja nimetus omistati Pärnumaa Kutsehariduskeskuse noorele õpetajale Priit Auväärtile, kes esindab Pärnumaad 6. oktoobril Tartus toimuval aasta õpetajate üleriigilisel vastuvõtul.

Komisjonile esitati 29 taotlust 14-st haridusasutusest kuuele kategooriale, mille hulgast komisjon valis välja viie aasta õpetaja, ühe aasta noore õpetaja, ühe aasta haridusjuhi, nelja aastate õpetaja, ühe aasta õppematerjali looja ja ühe aasta noorsootöötaja nimetuse pälvinud pedagoogid. Parimaid haridustöötajaid tutvustatakse ja autasustatakse Pärnu maavanema Andres Metsoja ja Pärnumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimehe Eeri Tammiku poolt Pärnumaa Omavalitsuste Liidu meenega

5. oktoobril Kuursaalis toimuval pidulikul õpetajate päeva peol.

pilt: