Veebiajaleht, mida saad teha ise
02/01/2014 - 00:00
Volikogu andis väljakule Martensi nime
superpilt: 
sissejuhatus: 
Pärnu linnavolikogu otsustas oma neljapäevasel istungil anda Port Artur 1 ja 2 vahel asuvale väljakule Friedrich Fromhold Martensi nime. Friedrich Fromhold von Martens (1845 Pärnu-1909 Valga) oli Eesti päritolu Venemaa keisririigi õigusteadlane, diplomaat, vahekohtunik ja ajaloolane, kes andis suure panuse tänapäevasesse rahvusvahelisse õigusse. Martens nimetati 1901. aastal ka Pärnu linna aukodanikuks ning on ajalooliselt ilmselt rahvusvaheliselt tuntuim Pärnus sündinud inimene. Loe edasi ...
tekst: 

2010. aastal toimus Pärnu Postimehe veebiväljaandes ja Pärnu linna kodulehel küsitlus Hommiku 2a platsile kohanime leidmiseks. Küsitlusest võttis osa ligikaudu 1600 inimest ning hääletustulemuste järgi sai kõige rohkem hääli Aida plats, järgnesid Bastioni väljak ning Hommiku plats.

Küsitluse käigus esitati linnavalitsusele pühendusnime määramiseks põhjalik ettepanek - Fridrich Fromhold Martensi väljak.

Kohanimeseaduse järgi tuleb kohanime määramisel eelistada nime, mis on paikkonnas tuntud ja levinud või mis on tähtis aja- või kultuurilooliselt. Kui kohanime ei ole võimalik nende põhimõtete alusel määrata, eelistatakse nime määrates paikkonnaga seonduvaid kohanimesid, nimeobjekti iseärasustega seonduvaid kohanimesid või üle-eestilise tähendusega kohanimesid.

Sellest lähtuvalt tegigi linnavalitsus 3. septembri 2012 istungil volikogule ettepaneku määrata Hommiku tn 2a kinnistul asuvale linnaväljakule pühendusnimi, isiku mälestuseks või austuseks määratud kohanimi. Maa-amet on kohanime heaks kiitnud. Samuti arutati kohanime määramist volikogu planeeringukomisjonis, kus ettepanek määrata linnaväljakule kohanimeks Friedrich Fromhold Martensi väljak leidis heakskiidu. Kui pühendusnimede määramise korras on öeldud, et isiku mälestuseks või austuseks määratav pühendusnimi peab sisaldama isiku eesnime või eesnimesid ja perekonnanime või isiku täielikku varjunime, saab linnaväljak rahvasuus kindlasti lühema nime- näiteks Martensi väljak.