Veebiajaleht, mida saad teha ise
Reeglid

 

Pärnumaalase välisautorid vastutavad oma kaastöödes sisalduva informatsiooni õigsuse eest.

 

Pärnumaalases avaldatud  artiklite, fotode ja videote avaldamine kolmandate isikute veebikodulehel või muul ärilisel eesmärgil on lubatud ainult Pärnumalase kirjalikul loal.