Veebiajaleht, mida saad teha ise
Kaastööle esitatavad põhinõuded.

Vihje: Palume vihje juurde märkida iseenda või mõne teise antud sündmusega seotud isiku kontaktandmed. Vihje saatja või vihjes märgitud teiste isikute nimesid ega kontaktandmeid ilma nende isikute nõusolekuta ei avalikustata.

Uudis: Ootame uudislugusid eelkõige samal päeval toimunud sündmuste kohta. Oodatud on aga ka artiklid varem toimunud sündmustest, mis Teie arvates pakuvad laiemat huvi, kuid pole seni avalikku kajastamist leidnud. Uudisloos peavad olema ära toodud selle asjaosaliste nimed ning sündmuse toimumisaeg ja -koht.

Artikli autori nime soovi korral ei avalikustata, kuid kindlasti peavad tema nimi ja kontaktandmed olema teada Pärnumaalase toimetusele. Vastasel korral ei saa uudislugu ilmuda.

Uudislugu ei tohi sisaldada loo autori seisukohti või hinnanguid. Kui autor soovib esitada omi hinnanguid, saab ta seda teha eraldi arvamusloos.

Arvamus: Palume arvestada, et arvamuse aluseks peab olema aset leidnud sündmus, kellegi avalik seisukoht või mõni muu ümberlükkamatu tõsiasi.